JS_USWA_170707_0048

Huisregels

Huisregels:

• U betreedt een evenemententerrein op eigen risico
• U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
• Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
• Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
• De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
• Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
• Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.
• Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drank en drugs van toepassing. Bij constatering van het in bezit hebben van softdrugs, zul je aan de politie worden overgedragen.
• Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij betreding  stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
• Flyeren op en rondom het festival is verboden (Algemene Plaatselijke Verordening).